Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ο σύλλογος είναι πολιτιστικός και αθλητικός. Τα μέλη του συλλόγου είναι από τη Μακεδονία, τη Θράκη ,οι απανταχού Ποντιακής καταγωγής καθώς και φίλοι που αγαπούν το σύλλογο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2003 ως σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και αθλητικός σύλλογος ''Ο Μέγας Αλέξανδρος''. Σήμερα ο σύλλογος, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του, φέρει τη νέα του .επωνυμία Η αίθουσα του συλλόγου βρίσκεται στο Κάτω Μάννα (Χώνες) επί του κεντρικού δρόμου. ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικοινωνίας 6932411950. ΤΜΗΜΑΤΑ : Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι κάθε Παρασκευή 17.00-19.00, Σάββατο 10.30-12.30 και 16.30-18.30 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :Τμήμα παιδιών και εφήβων κάθε Παρασκευή 19.10-20.00 και 20.00-21.00 . Τμήμα ενηλίκων κάθε Κυριακή 18.30-19.30 για αρχάριους και 19.30-20.30. για προχωρημένους. Χοροδιδάσκαλος ο Χρήστος Καρυοφυλλίδης. Σκοπός μας , να ΜΗΝ ξεχάσουμε τις ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την ιστορία μας.

Translate

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Δικέφαλος αετός Βυζαντίου VS Μονοκέφαλος αετός Πόντου


Σήμερα Κυριακή 24 Μαίου βρεθήκαμε στον Ι.Ν.Ταξιαρχών για τις εκδηλώσεις Μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.


Εκεί δέχτηκα την ερώτηση : - Γιατί η σημαία σας δε φέρει το δικέφαλο αετό του Βυζαντίου που έχει και η εκκλησία μας και έχει μονοκέφαλο αετό; (εννούσε τη σημαία του Πόντου).
Σίγουρα την ίδια απορία θα την έχουν πολλοί. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για την ιστορία.


Ο δικέφαλος αετός , ως έμβλημα , έχει συνδεθεί με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η εξέλιξη του συγκεκριμένου εμβλήματος σηματοδότησε και το μετασχηματισμό του Βυζαντινού Κράτους.

Η τελευταία μορφή του δικέφαλου αετού εγκαινιάστηκε από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο , ιδρυτή της τελευταίας δυναστείας , που είχε την τιμή να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους .

Η γνωστή βυζαντινολόγος κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ στο βιβλίο της <<Γιατί το Βυζάντιο>> αναφέρει σχετικά ΄΄όταν ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος το 1261 ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από τους σταυροφόρους (1204-1261) , επέβαλε ως έμβλημα της αυτοκρατορίας του τον δικέφαλο αετό –πριν ήταν ο ρωμαϊκός μονοκέφαλος αετός–, με το σκεπτικό ότι έπρεπε να κοιτά Ανατολή και Δύση, να αγκαλιάζει δηλαδή το βλέμμα του την ακεραιότητα των κτήσεων και των κατακτητικών επιδιώξεων της αναστημένης στην Κωνσταντινούπολη αυτοκρατορίας.

Ρώμη, λοιπόν, ονομαζόταν η αυτοκρατορία του Βυζαντίου –οι «έξω Ρώμης» είναι οι εκτός αυτοκρατορίας για τους Βυζαντινούς–, Ρωμανία, και όχι Ρουμανία, τα εδάφη που την απαρτίζουν, και βέβαια Ρωμαϊκή πολιτεία, Ρωμαϊκό κράτος και Ρωμαίοι οι πολίτες του. «Πιστός εν Χριστώ τω Θεώ βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων» ο κάθε αυτοκράτορας· αυτός είναι ο επίσημος τίτλος του βυζαντινού αυτοκράτορα ως το τέλος της αυτοκρατορίας, ως το 1453....΄΄.

Είναι γνωστό ότι οι Σταυροφόροι στις 13 Απριλίου 1204 είχαν εκπορθήσει την Κωνσταντινούπολη και είχαν καταλύσει την ελληνική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου . Τότε , στον Πόντο , οι αδελφοί Δαβίδ και Αλέξιος Κομνηνός ιδρύουν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και επιλέγουν ως έμβλημα τους τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου. Στόχος τους ήταν η ανακατάληψη της Βασιλεύουσας.


Όταν ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη το 1282 υποχρεώθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο να παρουσιαστεί μπροστά του με στολή δεσπότη και χωρίς τα επίσημα βυζαντινά εμβλήματα των αετών και τα πορφυρένια σανδάλια.


Αμέσως δε μετά , ύστερα από τις ευλογίες του γάμου του με την Ευδοκία , ο Ιωάννης Κομνηνός πήρε την άδεια από τον αυτοκράτορα και πεθερό του Μιχαήλ Παλαιολόγο να φέρει τα αυτοκρατορικά εμβλήματα, αλλά με τον αετό μονοκέφαλο και όχι δικέφαλο.


Εάν βρεθείτε ποτέ στη Θράκη και συγκεκριμένα στον ακριτικό Εβρο ,σίγουρα θα επισκεφτείτε και τον Ι.Ν. της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες. Ο ναός μοιάζει με την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Εκεί θα δείτε το πα­λαι­ό­τε­ρο έμβλη­μα , σύμβολο της Δυναστείας των Κομνηνών της Τραπεζούντας, που υ­πάρ­χει στην πε­ρι­ο­χή από την βυζαν­τι­νή ε­πο­χή.


Η κ. Ε­λέ­νη Γλύ­κατ­ζη-Αρβελέρ, γρά­φει γι΄ αυτό το έμβλημα :­«… η ύ­παρ­ξη στο νο­τι­ο­α­να­το­λι­κό ε­ξω­τε­ρι­κό τείχος του να­ού ε­νός κε­ρα­μι­κού α­να­γλύ­φου που πα­ρι­στά τον μο­νο­κέ­φα­λο αε­τό, σύμ­βο­λο της αυ­το­κρα­το­ρί­ας και των αυ­το­κρα­τό­ρων μέ­χρι το 1261, μαρτυρεί ό­τι στη μο­νή της Κο­σμο­σώ­τει­ρας εν­τα­φι­ά­στη­κε πράγ­μα­τι μέ­λος της βα­σι­λι­κής οι­κο­γέ­νειας και α­πο­τε­λεί ι­σχυ­ρή ένδει­ξη ό­τι έχου­με ε­δώ μαυσωλεί­ο της οι­κο­γε­νεί­ας των Κο­μνη­νών».Να σημειώσουμε ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας επέζησε 257 χρόνια. Επεσε το 1461, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου