Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ο σύλλογος είναι πολιτιστικός και αθλητικός. Τα μέλη του συλλόγου είναι από τη Μακεδονία, τη Θράκη ,οι απανταχού Ποντιακής καταγωγής καθώς και φίλοι που αγαπούν το σύλλογο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2003 ως σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και αθλητικός σύλλογος ''Ο Μέγας Αλέξανδρος''. Σήμερα ο σύλλογος, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του, φέρει τη νέα του .επωνυμία Η αίθουσα του συλλόγου βρίσκεται στο Κάτω Μάννα (Χώνες) επί του κεντρικού δρόμου. ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικοινωνίας 6932411950. ΤΜΗΜΑΤΑ : Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι κάθε Παρασκευή 17.00-19.00, Σάββατο 10.30-12.30 και 16.30-18.30 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :Τμήμα παιδιών και εφήβων κάθε Παρασκευή 19.10-20.00 και 20.00-21.00 . Τμήμα ενηλίκων κάθε Κυριακή 18.30-19.30 για αρχάριους και 19.30-20.30. για προχωρημένους. Χοροδιδάσκαλος ο Χρήστος Καρυοφυλλίδης. Σκοπός μας , να ΜΗΝ ξεχάσουμε τις ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την ιστορία μας.

Translate

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Νέο τροποποιημένο καταστατικό

΄΄Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ΄΄


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Σύλλογος  
Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου

΄΄Ο Εύξεινος Πόντος΄΄

Άρθρο 1ο 

Τροποποίηση Καταστατικού  

  
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο Μέγας Αλέξανδρος», με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, ιδρύθηκε το 2003 και αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθ.87ΕΜ/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου και  καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Αναγνωρισμένων Σωματείων του ιδίου Πρωτοδικείου με αυξ. αριθμό 988.
   Μεταγενέστερα, το καταστατικό τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 107ΕΜ/2005  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου και ενεγράφη στα βιβλία Σωματείων  του με α.α. 988-α/2006 με την επωνυμία «Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και Αθλητικό Σωματείο Ο Μέγας Αλέξανδρος».


Αρθρο 2ο

 Εδρα - Επωνυμία -  Σφραγίδα – Σημαία

Ο σύλλογος εδρεύει στην Ερμούπολη  της νήσου Σύρου όπου βρίσκεται και το γραφείο του.

Αρθρο 3ο

   Ο σύλλογος θα φέρει στο εξής τη νέα επωνυμία , Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου  ΄΄Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ΄΄, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση  του καταστατικού , που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 22ας
Ιανουαρίου 2016.

   Ο σύλλογος θα έχει σφραγίδα στρογγυλή, όπου θα αναγράφεται : Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου  ΄΄Ο Εύξεινος Πόντος΄΄, το έτος ίδρυσης (2003) και έχει αριστερά τη Μακεδονία , δεξιά τη Θράκη και στο κέντρο το μονοκέφαλο αετό του Πόντου με φορά κεφαλής προς τον δεξί του ώμο.

   Η Σημαία είναι η Ελληνική και στο κέντρο θα φέρει ομοίως αριστερά τη Μακεδονία, δεξιά τη Θράκη και στο κέντρο το μονοκέφαλο αετό του Πόντου καθώς και την επωνυμία του συλλόγου, το δε Λάβαρο θα φέρει ομοίως τα ίδια σύμβολα.

Αρθρο 4ο

Σκοπός

   Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά με τη δράση των μελών του : 
   1. Στη διάσωση και διατήρηση της ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, κυρίως της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας.
   2. Στη Διεθνοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
   3. Στην ανέγερση μνημείου που να έχει σχέση με τον Πόντο και την ιστορία του.
   4. Στη συμπαράσταση στα αδελφά ποντιακά σωματεία, με ηθική, πνευματική και εάν είναι δυνατόν, υλική τους ακόμη ενίσχυση, στην προσπάθεια να υλοποιήσουν ανάλογους σκοπούς.
   5.  Στη διάδοση της ιστορίας και της λαογραφίας της Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
   6. Στην κοινωνική επαφή και επικοινωνία των μελών του, με σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αλληλεγγύης.
   7. Στη μορφωτική , πνευματική,  πολιτιστική , κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μελών του. 
   8. Στην  ίδρυση και λειτουργία τμημάτων χορού, θεάτρου, μουσικής, βιβλιοθήκης  και λοιπών τμημάτων που προάγουν τους σκοπούς του συλλόγου.
 

Αρθρο 5ο

Μέσα
        
   Για την πραγματοποίηση των παραπάνω , ο σύλλογος  μπορεί να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
   1. Πραγματοποίηση διαλέξεων με θέματα που αφορούν τον Πόντο καθώς και τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας , Μακεδονία , Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.
   2. Εκδηλώσεις μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, χορωδιακές εμφανίσεις , εκδρομές κλπ.
   3. Εκδοση  εντύπων , βιβλίων κ.λ.π. και εάν έχει τη δυνατότητα δημιουργίας σελίδας στο διαδίκτυο μορφωτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ενδιαφέροντος που συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών του.
   4. Συνεργασία με άλλους Συλλόγους εντός και εκτός Σύρου , καθώς και  με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων.
   5.  Συνεργασία με φίλους, ποντιακής καταγωγής καθώς και Βορειοελλαδίτες από τα νησιά των Κυκλάδων που τυχόν θέλουν να γίνουν μέλη του συλλόγου.
Τη μορφή της συνεργασίας θα αποφασίσει το Δ.Σ.
   6.   Να απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια κ.λ.π. για κάθε ζήτημα που αφορά τα συμφέροντα των μελών του.
    7. Να προβάλει το έργο του Συλλόγου στις τοπικές εφημερίδες και σ΄ όλα τα μέσα ενημέρωσης.
     8. Να χρησιμοποιεί και αξιοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την προβολή των δραστηριοτήτων του.
  

Αρθρο 6ο

Πολιτισμός και Αθλητισμός

   Ο σύλλογος εξακολουθεί να φέρει και την αθλητική του ιδιότητα, όπως είχε διαμορφωθεί από την τελευταία τροποποίηση  του καταστατικού του. Με την ιδιότητα αυτή μπορεί να αναπτύξει οποιοδήποτε αθλητικό Ολυμπιακό άθλημα , με σκοπό την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους. Μέσα από την ανάπτυξη αθλητικών τμημάτων στοχεύει  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, δημοσίων αθλητικών και λοιπών αρχών του κράτους.

   Οποιοδήποτε αθλητικό τμήμα λειτουργήσει, αυτό είναι υποχρεωμένο να εναρμονίζεται με την ισχύουσα ΄΄περί αθλητικών σωματείων΄΄ νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

  
Αρθρο 7ο

Μέλη – Εγγραφή ή Διαγραφή –Υποχρεώσεις - Συνδρομή

     Ο σύλλογος αποτελείται από μέλη ποντιακής καταγωγής, Βορειοελλαδίτες καθώς και φίλους. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και  να μη συντρέχει εις βάρος τους κανένα κώλυμα από το Νόμο.
    Το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο , η οποία θα περιλαμβάνει Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση. Η υποψηφιότητα θα προτείνεται με πρόταση τουλάχιστον ενός παλαιότερου μέλους. 
   Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα του εκλέγειν καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή του ακόμη και μια (1) ώρα πριν τις προκηρυγμένες εκλογές.         
    Το δικαίωμα  του εκλέγεσθαι το αποκτά μέλος αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα δίμηνο ως μέλος του συλλόγου.
   Στο Διοικητικό Συμβούλιο  έχουν το δικαίωμα της εκλογής φίλοι που δεν έχουν ποντιακή καταγωγή ή δεν είναι Βορειοελλαδίτες σε ποσοστό 30%.
   Το μέλος που εγγράφεται πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφασή του, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο των μελών ή απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για την παραδοχή ή όχι του αιτούντος σαν μέλους του Συλλόγου.
   Μέλος ή φίλος που επιθυμεί , δύναται  να συνδράμει το σύλλογο  και μηνιαίως ή και με έκτακτη χορηγία.
   Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσόν των δεκαπέντε (15) ευρώ συν πέντε (5) ευρώ εγγραφή. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της ετήσιας συνδρομής σε δυο ισόποσες δόσεις. Το ποσόν αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Αρθρο  8ο

   Διαγραφή μέλους του συλλόγου γίνεται είτε με έγγραφη αίτηση του  αιτούντος είτε με απόφαση του Δ.Σ. , οφείλουν όμως τα αποχωρούντα μέλη να τακτοποιήσουν τις υφιστάμενες ταμειακές τους υποχρεώσεις.  
   Το διαγραφέν μέλος δε δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου μέλος στο σύλλογο εάν αποδεδειγμένα  επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος του συλλόγου και κατ΄ επέκταση οι ενέργειές του έβλαψαν το σύλλογο.
    Επίσης η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής  επί δυο έτη συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του από μέλος του συλλόγου.
  
      
 Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

   Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο, να κρίνουν τις αποφάσεις του Δ.Σ., να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν  το δικαίωμα του ΄΄εκλέγειν και εκλέγεσθαι΄΄ και γενικά να παίρνουν ενεργό μέρος στις υποθέσεις του Συλλόγου.

   Επίσης ,όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα και εντός των ορίων του Καταστατικού. 

Άρθρο 10ο 

Πόροι

    Πόροι του συλλόγου είναι οι τακτικές συνδρομές των μελών και τυχόν  έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έσοδα από εκδηλώσεις, οικονομικές εξορμήσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου.
   Η επιχορήγηση του συλλόγου από πόρους της Αυτοδιοίκησης καθώς και από άλλους φορείς του Δημοσίου και της Ε.Ε.
     Κληρονομιές και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό, γίνονται δεκτές εφόσον δεν υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του.
     Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και απαρτία τουλάχιστον το 50% συν ένα αυτών. Η εκμετάλλευση ακινήτων του συλλόγου  (π.χ. εκμίσθωση) επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. Απαγορεύεται η συστέγαση του Συλλόγου με εμπορική επιχείρηση.
    
 Άρθρο 11ο 

Γενική Συνέλευση   

   Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του συλλόγου.
   Αποφασίζει για κάθε θέμα του συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
-  Εγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού
-  Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
-  Εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής
-  Τον ορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών
 - Την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων ή κινητών αντικειμένων του Συλλόγου, π.χ. έπιπλα κ.λ.π.
-   Τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του συλλόγου.


Αρθρο 12ο

   Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικ. Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή οσάκις τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του συλλόγου, καθώς επίσης και αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (τουλάχιστον) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση των μελών προς το Δ.Σ. πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
   Η Γ.Σ. τελεί σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών , οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
   Οι αποφάσεις που παίρνει κάθε Γ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Επίσης, η Γ.Σ. δύναται να αποτυπώνεται σε μαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα (μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, αποτύπωση σε DVD ή άλλο παρόμοιο μέσο).


Αρθρο 13ο

Τροποποίηση Καταστατικού

   Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων  των παρόντων.
   Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση καλείται νέα μετά από την παρέλευση μιας εβδομάδας , με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία , η νέα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία , ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.
       
Αρθρο 14ο 

Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με διετή (2ετή) θητεία, το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του συλλόγου από Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία. 
   Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η θητεία δύναται να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Γ.Σ.
   Οι υποψηφιότητες είναι δημόσιες και υποβάλλονται στη Γραμματεία του συλλόγου μέχρι μία ημέρα πριν την εκλογική διαδικασία . Δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.
   Μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη που εκλέχθηκαν  συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους σε μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, και τρία μέλη.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σύλλογο υπεύθυνα βάσει των διατάξεων του Νόμου περί συλλόγων, του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών.
   Συνεδριάζει τακτικά , τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο, έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
   Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίσταται τέσσερα μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (διπλή ψήφος).
    Διορίζει εάν χρειάζεται, μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζει την αντιμισθία αυτού, η οποία υποχρεωτικά αναγράφεται στον αρμοδίως καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό.
  Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (με καθορισμένο αξίωμα) που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από  άλλο μέλος του Δ.Σ. Κάθε παραιτούμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν΄ αντικατασταθεί  από έτερο άξιο μέλος του συλλόγου το οποίο έχει κατά γενική ομολογία επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
   Οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. είναι κατ’ αρχήν δημόσιες, μπορεί όμως με αιτιολογημένη απόφασή του το Δ. Σ. είτε να μην παράσχει δικαίωμα λόγου στα παρευρισκόμενα μη μέλη του Δ. Σ. είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία πέντε (5) μελών του να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών. Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
   Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική  και άμισθη.
   Τα μέλη του Δ. Σ. δεν επιτρέπεται να εργάζονται με αμοιβή για το σύλλογο, ούτε να συνάπτουν συμβάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να πληρωθούν για την προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών, ούτε να αποβλέπουν στο κέρδος με την ανάληψη κάποιου έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το σύλλογο. Σε κάθε περίπτωση που προκύψει από τέτοια ενέργεια , αυτή ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και αποδίδονται ευθύνες από τη Γενική Συνέλευση. 
    Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του έδρας της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 
    Σύναψη δανείου μεταξύ του συλλόγου και των μελών του Δ.Σ. ή των λοιπών οργάνων της διοίκησής του απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση είναι απόλυτα άκυρη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σύλλογο από μέλη του συλλόγου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Κάθε παράβαση της προηγούμενης απαγόρευσης συνιστά λόγο έκπτωσης του Δ.Σ.

  
 Άρθρο 15ο

Αρχαιρεσίες – Εφορευτική Επιτροπή

   Ένα μήνα προ της λήξεως της διετούς θητείας του Δ.Σ. αυτό συγκαλεί τη Γ.Σ. προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
   Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που δεν οφείλουν συνδρομές προς αυτόν. Μέχρι και της παραμονής των αρχαιρεσιών αυτοί που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα υποχρεούνται να το δηλώσουν στο Δ.Σ., που με τη σειρά του συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κατ΄ αλφαβητική σειρά επώνυμα και ονόματα των υποψηφίων.
   Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία , υπό την προεδρία του μεγαλύτερου την ηλικία μέλους της ,διεξάγει τις εκλογές.
   Ο κάθε ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό που θέτει δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου . Μπορεί να επιλέξει τόσους σταυρούς όσα και τα μέλη του Δ.Σ.
   Μετά το πέρας της  ψηφοφορίας γίνεται διαλογή και θεωρούνται ως εκλεγέντες οι κατά σειρά επτά πλειοψηφίσαντες. Για την εν γένει ψηφοφορία συντάσσεται πρακτικό που παραδίδεται στο Διοικ. Συμβούλιο.   

 
Άρθρο 16ο 

Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

     Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον πάσης διοικητικής αρχής και παντός Δικαστηρίου και γενικώς αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στις μετά των τρίτων σχέσεις του. Συγκαλεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του οποίου και προεδρεύει, ορίζει μαζί με το Γραμματέα τα θέματα που θα συζητηθούν, διευθύνει τις συνεδριάσεις, υπογράφει μετά του Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής, ασκεί εποπτεία επί της εν γένει λειτουργίας του συλλόγου, εφαρμόζει απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μελών, κηρύσσοντας την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων.
     Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται εις το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.
     Ο Γραμματέας διατηρεί τα βιβλία του σωματείου και τη σφραγίδα του, υπογράφει μετά του Προέδρου τα διάφορα έγγραφα του Συλλόγου και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει αυτά μετά των λοιπών μελών του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Εάν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο.
     Ο ταμίας έχει την ευθύνη της διαχειρίσεως των οικονομικών του Συλλόγου, φροντίζει την είσπραξη των συνδρομών και των εν γένει εσόδων του σωματείου, ως και για την πληρωμή των διαφόρων υποχρεώσεων αυτού, επιμελούμενος της εκδόσεως των οικείων χρηματικών ενταλμάτων. Τα έσοδα του σωματείου εισπράττονται με διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Μεριμνά για την κατάθεση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί στη Σύρο επ΄ ονόματι του σωματείου, των χρημάτων του Συλλόγου κρατώντας στα χέρια προς ικανοποίηση τρεχουσών αναγκών ποσό που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
Ενεργεί επίσης αναλήψεις χρημάτων του σωματείου βάσει σχετικής αποφάσεως του Διοικ.Συμβουλίου.
   Συντάσσει τακτικά (ανά τρίμηνο), κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτήν στο Διοικ.Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συλλόγου.
   Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του Προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.
Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικ.Συμβούλιο, πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σύλλογο.
Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο πλειοψηφήσας σύμβουλος.

Άρθρο 17ο 

Αναπλήρωση Μελών Δ.Σ.

   Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, μειωθεί από επτά (7) σε τέσσερα (4) πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα μήνα Γ.Σ. με θέμα την ανάδειξη νέας διοίκησης του συλλόγου, με μέριμνα των μελών του Δ.Σ., και σε περίπτωση παραιτήσεως όλων των μελών, με μέριμνα των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 


Άρθρο 18ο

Ακομμάτιστη Λειτουργία Συλλόγου

   Ο σύλλογος έχει από τη φύση του σκοπού της ακομμάτιστο χαρακτήρα.. Οι διαλέξεις και οι δημόσιες ομιλίες ή συζητήσεις που έχουν κομματικό χαρακτήρα απαγορεύονται μέσα στο σύλλογο και στα πλαίσια της λειτουργίας του γενικότερα. Συγκεκριμένα: α) Ο σύλλογος δεν συμμετέχει σε εκδηλώσεις κομματικών φορέων ή οργάνων. Ιδίως δεν επιτρέπεται να διαθέτει σ’ αυτές καλλιτεχνικά τμήματα της, να δημοσιεύει ή ανακοινώνει κείμενα με κομματικό χαρακτήρα, να λαμβάνει θέση υπέρ ή κατά κάποιου υποψήφιου σε αιρετό δημόσιο αξίωμα ή σε ανακλητή κυβερνητική θέση ή να συμμετέχει δια της διοικήσεώς του στις παραπάνω εκδηλώσεις.
    Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου είναι ασυμβίβαστη με την εκλογή σε  αιρετό δημόσιο αξίωμα (βουλευτής, Νομαρχιακός ή δημοτικός σύμβουλος) ή τον διορισμό σε ανακλητή κυβερνητική – θέση (Υπουργός, Περιφερειάρχης, Νομάρχης, διοικητής οργανισμού).  Με την ανακήρυξη της υποψηφιότητας ή την αποδοχή του διορισμού στις παραπάνω θέσεις, το μέλος θεωρείται αυτοδικαίως ότι χάνει τη θέση του στη διοίκηση του συλλόγου, παραμένοντας απλό μέλος του σωματείου και εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. που ρυθμίζει και τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης.
   Τα μέλη του συλλόγου που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους ή του στελέχους πολιτικού κόμματος ή οργάνου, υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τον υπερκομματικό χαρακτήρα και να αποφεύγουν τη μεταφορά αντιπαραθέσεων κομματικού χαρακτήρα στη λειτουργία του συλλόγου.


Άρθρο 19ο

Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια  Οργανα & Ενώσεις

     Απόφαση για τη προσχώρηση ή αποχώρηση του συλλόγου  σε/από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα-ομοσπονδίες-ενώσεις λαμβάνεται από τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία και σε κάθε περίπτωση με απαρτία τουλάχιστον του ½ συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


  Άρθρο 20ο

Διάλυση του Συλλόγου

   Ο Σύλλογος διαλύεται εφ΄ όσον τα μέλη του είναι λιγότερα από δέκα (10) άτομα και οι δραστηριότητές του αντίκεινται στους σκοπούς του παρόντος και του Νόμου.
  Προκειμένου να ληφθεί απόφαση διάλυσης του Συλλόγου πρέπει να συγκληθεί για αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτοποιημένων ταμειακά μελών του Σωματείου, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ½ συν ένα αυτών. Μετά τη λήψη της απόφασης για διάλυση του Σωματείου εκλέγεται τριμελής επιτροπή για καταγραφή της περιουσίας του Σωματείου.
   Μετά την εκκαθάριση , με απόφαση της Γ.Σ. αποφασίζεται η εκποίηση της περιουσίας κινητής και ακίνητης.


 Άρθρο 21ο

Βιβλία

   Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
   α. Μητρώο Μελών
   β. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
   γ. Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως
   δ. Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Δ.Σ.
   ε. Εντάλματα πληρωμής
   στ.Στελέχη διπλότυπων αποδείξεων.
   ζ.  Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

    Τα βιβλία αυτά, καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμών, πριν από τη  χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.


 Άρθρο  22ο

Επιφύλαξη Υπέρ Του Νόμου

   Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η ισχύουσα Νομοθεσία περί σωματείων.
 

 Άρθρο 23ο

Το οικονομικό έτος του συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
του ιδίου έτους.


Ακροτελεύτιο Αρθρο

   Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από  23 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του και υπογράφηκε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση, θα τεθεί δε σε ισχύ μετά την κατά το Νόμο απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου και τη δημοσίευσή του στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων Συλλόγων του αυτού Πρωτοδικείου.                                                                                 Σύρος 22 Ιανουαρίου 2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου