Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ο σύλλογος είναι πολιτιστικός και αθλητικός. Τα μέλη του συλλόγου είναι από τη Μακεδονία, τη Θράκη ,οι απανταχού Ποντιακής καταγωγής καθώς και φίλοι που αγαπούν το σύλλογο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2003 ως σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και αθλητικός σύλλογος ''Ο Μέγας Αλέξανδρος''. Σήμερα ο σύλλογος, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του, φέρει τη νέα του .επωνυμία Η αίθουσα του συλλόγου βρίσκεται στο Κάτω Μάννα (Χώνες) επί του κεντρικού δρόμου. ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικοινωνίας 6932411950. ΤΜΗΜΑΤΑ : Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι κάθε Παρασκευή 17.00-19.00, Σάββατο 10.30-12.30 και 16.30-18.30 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :Τμήμα παιδιών και εφήβων κάθε Παρασκευή 19.10-20.00 και 20.00-21.00 . Τμήμα ενηλίκων κάθε Κυριακή 18.30-19.30 για αρχάριους και 19.30-20.30. για προχωρημένους. Χοροδιδάσκαλος ο Χρήστος Καρυοφυλλίδης. Σκοπός μας , να ΜΗΝ ξεχάσουμε τις ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την ιστορία μας.

Translate

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Διωγμοί της Θράκης : 1914 - 2014 Συμπληρώθηκαν Εκατό χρόνια Διωγμών και Προσφυγιάς

«Την ιστορία μελέτα παιδί μου, 
γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη 
στην ανθρώπινη κοινωνία,  αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο.»Το πρόγραμμα του Νεοτουρκικού κομιτάτου και ο «πολιτισμὸς» των νεοτούρκων. «Γιάγμα, γιάκιν, κέσιν» (ὰρπᾶξτε, κᾶψτε, σφᾶξτε)


ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΖΛΑΡΗ
 Ἐπιτ.Λυκειάρχου, Φιλολόγου
.
Πολλοὶ εἶναι οἱ διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, σ’ ὅλες τὶς περιόδους τῆς μακρόχρονης τουρκικῆς σκλαβιᾶς (1453-1923).

.

Οἱ διωγμοὶ ὅμως τῶν ἐτῶν 1914-1918, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο καὶ τοῦτο, γιατὶ οἱ τοῦρκοι ἀπ’ ἀφορμὴ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους 1912-1913 καὶ στὴ συνέχεια τοῦ Α΄Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918), καθοδηγούμενοι κι ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς μισέλληνες ἀξιωματικοὺς Φὸν Γκόλτς καὶ Φὸν Λίμαν,κατάστρωσαν καὶ ἐφάρμοσαν ἐξοντωτικὸ πρόγραμμα κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Θράκης. [καὶ ὄχι μόνο τῆς Θράκης..]
.

Οἱ διωγμοὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου

καὶ τῆς περιοχῆς Καλλίπολης.

 .

Ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ πολέμου (12 Ὀκτωβρίου 1912) τοὺς χριστιανοὺς τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου καὶ τῆς περιοχῆς Καλλίπολης τοὺς εἶχε καταλάβει φόβος καὶ τρόμος, γιατὶ διαδιδόταν ἔντονα ὅτι θὰ γίνονταν σφαγὲς ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ τοὺς τούρκους πρόσφυγες (Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης) ποὺ κατέβαιναν ὁμάδες – ὁμάδες ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Θράκης.


Ὀρδὲς ἀτάκτου στρατοῦ ποὺ περνοῦσαν καὶ περιφέρονταν στὴν Καλλίπολη, ἐνέσπειραν μεγᾶλο φόβο. Ὅταν τοὺς ρωτοῦσαν σὲ ποιὸ τάγμα ἀνήκουν ἔλεγαν:


«Μπὶζ κασὰπ ταμπουρουΐζ μπὶρ χαφτὰ ζαφινδὰ γκιαουρλαρὶ ἔψιν κεσετζέϊζ»  =
(ἐμεῖς ἀνήκουμε στὸ τάγμα τῶν σφαγέων. Μέσα σὲ μιᾶ βδομάδα ὅλους τοὺς γκιαούρηδες θὰ τοὺς σφάξουμε).
 .

Ὁ τουρκικὸς στρατὸς ποὺ νικήθηκε στὸν Α΄Βαλκανικὸ πόλεμο (1912) , μετὰ τὴν ἦττα τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ στὸ Β’ Βαλκανικὸ πόλεμο (Ιούνιος 1913), ἔκανε προέλαση χωρὶς μάχη μέσα στὴ Θράκη μὲ τὸ σύνθημα «Γιάγμα, γιάκιν, κέσιν» (ὰρπᾶξτε, κᾶψτε, σφᾶξτε). Ἔτσι ἐπιδόθηκε στὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου.Ὁ πόλεμος διευκόλυνε τοὺς τούρκους στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός τους γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων.


Ἑλληνίς, θῦμα νεοτούρκων
Ἑλληνίς, θῦμα νεοτούρκων
Χωριὰ ἀποτεφρώθηκαν, ἱερεῖς καὶ γυναικόπαιδα ἀτιμάσθηκαν καὶ κατακρεουργήθηκαν καὶ πληθυσμοὶ ὁλόκληροι σώθηκαν μόνο μὲ τὴ φυγὴ.
Εἶναι ἐπίσημα ἀποδειγμένο ὅτι οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ μὲ σαλπίσματα διέταζαν τοὺς στρατιῶτες νὰ λεηλατοῦν, νὰ καίνε καὶ νὰ σφάζουν τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς.
Αὐτὸ ἦταν τὸ πρόγραμμα τοῦ Νεοτουρκικοῦ Κομιτάτου, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐκτελεῖται εὐθὺς μὲ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν βαζιβουζούκων (ἀτάκτου τουρκικοῦ στρατοῦ) καὶ τὴ συγκρότηση σωμάτων ἐλεύθερων σκοπευτῶν ἀπὸ τούρκους χωρικοὺς, ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες μουσουλμάνους ἀπὸ τὴ Βοσνία καὶ Ἐρζεγοβίνη ποὺ ἐγκαταστάθηκαν σὲ κτήματα Ἑλληνικῶν χωριῶν…..

.
….Ὁ πόλεμος ὑπῆρξε ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὸν ἐκτοπισμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου, ἐνῶ ὁ πραγματικὸς λόγος ἦταν ἡ προγραμματισμένη ἐξόντωσή του…

.
Τὸ Δεύτερο ρεῦμα διωγμῶν καὶ μετανάστευσης, ποὺ ἦταν καὶ τὸ μεγαλύτερο, σημειώθηκε μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ Βαλκανικοῦ πολέμου (1913) ὅταν οἱ Βούλγαροι προχώρησαν στὴν κατάληψη ὅλων τῶν δημοσίων οἰκημάτων, δημοσίων σχολείων καὶ ἐκκλησιῶν καθῶς καὶ στὴν κατάσχεση τῶν ἰδιωτικῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν Ἑλλήνων…. δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ποιὰ πιεστικὰ μέτρα ἔλαβαν οἱ Βούλγαροι ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νὰ τοὺς ἐξαναγκάσουννὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς τους ἐστίες καὶ νὰ ἀναζητήσουν σωτηρία στὴ μητέρα Ἑλλάδα.
 .
Ολο το αφιέρωμα στο http://www.e-istoria.com/9/by_2012%20(126).html

Επίσης δείτε το   http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=436304


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου