Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ο σύλλογος είναι πολιτιστικός και αθλητικός. Τα μέλη του συλλόγου είναι από τη Μακεδονία, τη Θράκη ,οι απανταχού Ποντιακής καταγωγής καθώς και φίλοι που αγαπούν το σύλλογο. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2003 ως σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και αθλητικός σύλλογος ''Ο Μέγας Αλέξανδρος''. Σήμερα ο σύλλογος, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του, φέρει τη νέα του .επωνυμία Η αίθουσα του συλλόγου βρίσκεται στο Κάτω Μάννα (Χώνες) επί του κεντρικού δρόμου. ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικοινωνίας 6932411950. ΤΜΗΜΑΤΑ : Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι κάθε Παρασκευή 17.00-19.00, Σάββατο 10.30-12.30 και 16.30-18.30 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :Τμήμα παιδιών και εφήβων κάθε Παρασκευή 19.10-20.00 και 20.00-21.00 . Τμήμα ενηλίκων κάθε Κυριακή 18.30-19.30 για αρχάριους και 19.30-20.30. για προχωρημένους. Χοροδιδάσκαλος ο Χρήστος Καρυοφυλλίδης. Σκοπός μας , να ΜΗΝ ξεχάσουμε τις ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την ιστορία μας.

Translate

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Καταστατικό Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Σύρου ΄΄ Ο Μέγας Αλέξανδρος΄΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Συνιστάται στην Ερμούπολη της Σύρου σωματείο υπό την επωνυμία Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και Αθλητικός Σύλλογος ΄΄ Ο Μέγας Αλέξανδρος΄΄.

Αρθρο 2ο

Το σωματείο εδρεύει στην Ερμούπολη της νήσου Σύρου όπου ευρίσκεται και το γραφείο του.

Αρθρο 3ο

Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή και αναγράφεται σ΄ αυτήν κυκλικά η επωνυμία του Συλλόγου Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου  ΄΄ Ο Μέγας Αλέξανδρος΄΄. Ετος ιδρύσεως 2003.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 4ο


Σκοπός του σωματείου είναι ΄΄Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, κατοίκων της Σύρου που κατάγονται από τη Βόρειο Ελλάδα. Η μέριμνα και η οργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής, ιδίως δε εκδρομών στη Βόρειο Ελλάδα και γενικά η ανάληψη πρωτοβουλιών , που στόχο θα έχουν την τόνωση των δεσμών αφενός ανάμεσα στη Σύρο και τη Βόρειο Ελλάδα και αφετέρου, η καλλιέργεια αίσθησης ενότητας ανάμεσα στους Βορειοελλαδίτες που ζουν στη Σύρο.
Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς.
Η εξεύρεση πόρων κρατικών και ιδιωτικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες και ιδιωτικές αρχές για την προώθηση των σκοπών.
Η δημιουργία αθλητικού τμήματος με στόχευση την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους , μέσα από την ανάπτυξη όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων , όπως και του χορευτικού , με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων του συλλόγου με την τοπική κοπινωνία και τη διάδοση των παραδοσιακών χορών της Βόρειας Ελλάδας.
Η συμμετοχή κατ΄ άθλημα , σύμφωνα με τα γενικά ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα, σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδοιών, δημοσίων αθλητικών και λοιπών αρχών του κράτους.
Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού.


Αρθρο 5ο

Μέσα


Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος:
1.   Απευθύνεται στις Δημόσιες , Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, Την τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α. για κάθε ζήτημα που αφορά τα συμφέροντα των μελών του.
2.   Διεξάγει εκδηλώσεις μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
3.   Προβάλλει με κάθε τρόπο τις εκδηλώσεις του Συλλόγου στις τοπικές εφημερίδες και σ΄ όλα τα μέσα ενημέρωσης.
4.    Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και πολιτιστικούς παράγοντες.
5.   Επιδιώκει τη δραστηριοποίηση των μελών του σωματείου και ειδικότερα τη δημιουργία μελέτης προβλημάτων και εκδηλώσεων.
6.   Χρησιμοποιεί και αξιοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την προβολή των δραστηριοτήτων του.
7.   Εκδίδει βιβλία, έντυπα καθώς και ηλεκτρονικής μορφής έντυπα και εάν έχει τη δυνατότητα δημιουργεί σελίδα στο διαδίκτυο μορφωτικού , πολιτιστικού, ενημερωτικού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΛΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ - ΄Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ


Αρθρο 6ο


Μέλη του σωματείου δύναται να εγγράφονται οι κάτοικοι της περιοχής της Σύρου, που κατάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα , από τα γεωγραφικά όρια Μακεδονίας και Θράκης και οι απανταχού  Ποντιακής καταγωγής .

Επίσης δύναται να εγγράφονται και άτομα που δεν κατάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα ως ΄΄φίλοι΄΄ του συλλόγου, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Με την εγγραφή του ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του Συλλόγου την ετήσια συνδρομή του , η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 20 ευρώ .

Αρθρο 7ο

Δικαίωμα αποχώρησης- διαγραφής /επανεγγραφής από το Σύλλογο.


Αρθρο 8ο


Δικαίωμα μελών
-Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
- Να ενημερώνονται επί διαφόρων ενεργειών του Διοικητ. Συμβουλίου

Υποχρέωση μελών
- Να ενδιαφέρονται για το Σύλλογο
- Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
- Να εκπληρώνουν τις προς το Σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις
- Να συμορφώνονται προς τις εκ του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις του


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Αρθρο 10ο


Αριθμός μελών Δ.Σ.

Θητεία Δ.Σ.
Αρθρο 11ο


Συνδεδριάσεις Δ.Σ.
Αποχώρηση μελών Δ.Σ./ αναπλήρωση αυτών
Αρθρο 12ο


Υποχρεώσεις / Αποφάσεις Δ.Σ.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αρθρο 13ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄


Γενικές Συνελεύσεις


Αρθρο 14οΑρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ.


Αρθρο 16ο


Προθεσμίες σύγκλισης γενικής συνέλευσης


Αρθρο 17ο

Απαρτία γενικής συνέλευσηςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο 18ο


Ενα μήνα προ της λήξεως της διετούς θητείας του Δ.Σ., τούτο δέον να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μελών προς εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. και τριών αναπληρωματικών.
Δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαιΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αρθρο 19ο
Αρθρο 20ο

Βιβλία που πρέπει να τηρεί ο σύλλογος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Αρθρο 21ο

Διάλυση ΣυλλόγουΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 22ο


Το  καταστατικό του Συλλόγου αποτελείται από 22 άρθρα και είναι στη διάθεση των μελών και φίλων στα γραφεία μας Μυτιλήνης 17-Ερμούπολη .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου